Kontakty na sídlo firmy

AB stav, s.r.o.
Skuteckého 21,
Banská Bystrica,
974 01
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien. Vedenie účtovníctva. Administratívne služby. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Prevádzky firmy AB stav, s.r.o.

Pridať nové prevádzky

Kód odkazu na stránky

ab-stav-s-r-o-stavebne-firmy