Kontakty na sídlo firmy

AMC Martin, s.r.o.
Tomášikova 4219,
Martin,
036 01
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel. Predaj dvojstopých motorových vozidel. Oprava karosérií. Predaj sučiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidel. Sprostredkovanie obchodu. Veľkoobchod /mimo koncesií/. Maloobchod /mimo koncesií/. Maloobchod mimo riadnej predajne. Zásielkový predaj. Opravy spotrebného tovaru technického charakturu /bez zásahu do elektro častí/. Služby v doprave - sprostredkovanie dopravy. Prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom dopravných zariadení. Prenájom lietadiel. Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení. Prenájom stavebných strojov a zariadení. Prenájom strojov a prístrojov. Výskum a vývoj. Výskum trhu a verejnej mienky. Podnikateľské poradenstvo. Inžinierska činnosť. Vzdelávania a mimoškolská výchova, poriadanie kurzov v oblasti opravárenstva, dopravy, letectva, maloobchodu, veľkoobchodu, prenájmu, poradenstva a marketingu.

Prevádzky firmy AMC Martin, s.r.o.

Pridať nové prevádzky

Kód odkazu na stránky

amc-martin-s-r-o-predaj-osobnych-automobilov