Kontakty na sídlo firmy

DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava s.r.o.
Škultétyho. 1,
Bratislava,
841 01
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Vydavateľská činnosť.. Polygrafická činnosť-tlač iná.. Polygrafická činnosť-tlač kníh.. Kovoobrábanie.. Brúsenie a leštenie kovov, s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov.. Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.. Nákup a predaj tovarov. /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/.. Poskytovanie prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení - štud. stredisko.. Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá - 6 miest pre cudzie vozidlá.. Prenájom tlmočníckych zariadení, audiovizuálnej techniky, prostriedkov výpočtovej techniky.. Automatizované spracovanie údajov.. Činnosť účtovných poradcov.. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.. Účtovnícke práce na zázkazku.. Poradenská a expertízna činnosť v oblasti vedy, techniky, technológií a informatiky.. Sprostredkovanie výkonu služieb.. Zváračská škola.. Vyučovanie odbore cudzích jazykov-ruština, angličtina.. Vyučovanie v odbore cudzích jazy... Čítať ďaľej »

Vydavateľská činnosť.. Polygrafická činnosť-tlač iná.. Polygrafická činnosť-tlač kníh.. Kovoobrábanie.. Brúsenie a leštenie kovov, s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov.. Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.. Nákup a predaj tovarov. /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/.. Poskytovanie prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení - štud. stredisko.. Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá - 6 miest pre cudzie vozidlá.. Prenájom tlmočníckych zariadení, audiovizuálnej techniky, prostriedkov výpočtovej techniky.. Automatizované spracovanie údajov.. Činnosť účtovných poradcov.. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.. Účtovnícke práce na zázkazku.. Poradenská a expertízna činnosť v oblasti vedy, techniky, technológií a informatiky.. Sprostredkovanie výkonu služieb.. Zváračská škola.. Vyučovanie odbore cudzích jazykov-ruština, angličtina.. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov-nemčina.. Prenájom nebytových priestorov a výstavníckeho fundusu. Vyhotovenie programov výpočtovej techniky a ich využívanie. Polygrafická výroba. Vydavatelská a edičná činnosť. Sprostredkovanie obchodu. Prenájom kanc.strojov a zariad.vr.elektron.a audioviz.techn.. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Poradenská činnosť v predmete podnikania. Reklamné a propagačné činnosti. Sekretárske služby a preklady /vrátane tlmoč. služieb/. Organ.výchovno vzdeláv.akcií rekv.kurz.jazyk.kurz.konfer.ap.. Výstavnícka činnosť a marketing. Edičná a vydavateľská činnosť.. Činnosť účtovných poradcov.. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.. Poradenská a expertízna činnosť v technických odboroch.. Marketingová, propagačná a reklamná činnosť.. Organizovanie jazykových kurzov.

Prevádzky firmy DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava s.r.o.

Pridať nové prevádzky

Kód odkazu na stránky

dom-techniky-zsvts-bratislava-s-r-o-design-hotely