Kontakty na sídlo firmy

EMO - CAR, s.r.o.
Horná 12,
Banská Bystrica,
974 01
Aktualizované:
28. Február, 2015

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkovej služby - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.. Prevádzkovanie a prenájom garáží, parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.

Prevádzky firmy EMO - CAR, s.r.o.

Pridať nové prevádzky

Kód odkazu na stránky

emo-car-s-r-o-autopozicovne