Kontakty na sídlo firmy

Eva Mihaldová - EUROSUN
Belanského 218/63A,
Kysucké Nové Mesto,
024 01
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Sadovnícka výroba. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. sprostredkovanie obchodu. predaj a sprostredkovanie nehnuteľností. reklamná činnosť. prevádzkovanie cestovnej agentúry okresný úrad, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa v kysuckom novom meste vydal koncesnú listinu spis.č.:žos - 98/13465/002 zo dňa 04.11.1998, ktorou udelil oprávnenie na vykonávanie koncesovanej živnosti -. prevádzkovanie cestovnej kancelárie. z dôvodu zákonnej zmeny vyplývajúcej zo zákona č.279/2001 z.z.,ktorým sa mení a dopľňa zákon č.455/91 zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov a o zmene a dopľnení. niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2001,okresný úrad v kysuckom novom meste , odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa vydal z vlastného podnetu kživnostenský list.

Prevádzky firmy Eva Mihaldová - EUROSUN

Pridať nové prevádzky

Kód odkazu na stránky

eva-mihaldova-eurosun-cestovne-kancelarie-a-agentury