Kontakty na sídlo firmy

Exportno-importná banka Slovenskej
Grösslingová 1,
Bratislava,
841 01
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Financovanie vývozných úverov. financovanie dovozných úverov. poisťovanie vývozných úverov. zaisťovanie vývozných úverov. eskontovanie a reskontovanie zmeniek. poskytovanie záruk za vývoz. poskytovanie záruk za dovoz. na účely zákona vydávanie dlhopisov podľa osobitného predpisu. investovanie dočasne voľných finančných prostriedkov na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu. investovanie do finančných nástrojov z vlastných zdrojov financovania. prijímanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene od banky so sídlom v slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí. poskytovanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene na tuzemskom alebo zahraničnom trhu. poskytovanie krátkodobých úverov zo zdrojov eximbanky sr s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v. prieb... Čítať ďaľej »

Financovanie vývozných úverov. financovanie dovozných úverov. poisťovanie vývozných úverov. zaisťovanie vývozných úverov. eskontovanie a reskontovanie zmeniek. poskytovanie záruk za vývoz. poskytovanie záruk za dovoz. na účely zákona vydávanie dlhopisov podľa osobitného predpisu. investovanie dočasne voľných finančných prostriedkov na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu. investovanie do finančných nástrojov z vlastných zdrojov financovania. prijímanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene od banky so sídlom v slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí. poskytovanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene na tuzemskom alebo zahraničnom trhu. poskytovanie krátkodobých úverov zo zdrojov eximbanky sr s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v. priebehu roka na základe rozhodnutia vlády slovenskej republiky. v súčinnosti s vývozcami vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine. vymáhanie pohľadávok štátu podľa poverenia ministra financií slovenskej republiky. poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám. vedenie klientských účtov. poskytovanie platobných služieb a zúčtovania. obchodovanie na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene. poskytovanie poradenstva vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu. vykonávanie ďalších činností súvisiacich s jej úlohami podľa zákona.

Prevádzky firmy Exportno-importná banka Slovenskej

Pridať nové prevádzky

Kód odkazu na stránky

exportno-importna-banka-slovenskej-banky-a-financne-sluzby