Kontakty na sídlo firmy

EZOP Slovakia, s.r.o.
Horné Naštice 207,
Horné Naštice,
956 41
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Zámočnícke práce. Čistenie, revízie, rekonštrukcie a opravy nádrží na ropné látky. Dodávky, montáž a servis vrchnej technológie čerpacích staníc. Vykonávanie hydroizolačných prác. Kancelárske a sekretárske služby a spracovanie údajov vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb. Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov. Prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky. Prednášková a konzultačná činnosť. Správa registratúry bez trvalej dokumentárnej hodnoty. Reklamná a propagačná činnosť. Prieskum trhu a verejnej mienky. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, drobných stavieb a ich zmien. Maliarske a natieračské práce. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Prevádzky firmy EZOP Slovakia, s.r.o.

Pridať nové prevádzky

Zaradenie v kategóriach

Kód odkazu na stránky

ezop-slovakia-s-r-o-ostatne-firmy