Kontakty na sídlo firmy

FABIAN & VAŇKO, s.r.o.
Skuteckého 30,
Banská Bystrica,
974 01
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany. činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby. vykonávanie statických výpočtov nosných konštrukcií stavieb. inžinierska činnosť v stavebníctve. obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve. vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií. rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb. príprava podkladov pre súhlas k vyňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vyňatiu z katastra a územného konania. obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti. poradenská činnosť v oblasti výroby, rozvodu a spotreby tepla. uskutočňovanie stavieb a ich zmien. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. posudzovanie stavu energetického hospodárstva. odborné činnosti vo výstavbe podľa zák.č. 138/1992 zb. v znení neskorších predpisov :. v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia: * elektrotechnické zariadenia, * vykurova... Čítať ďaľej »

Vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany. činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby. vykonávanie statických výpočtov nosných konštrukcií stavieb. inžinierska činnosť v stavebníctve. obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve. vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií. rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb. príprava podkladov pre súhlas k vyňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vyňatiu z katastra a územného konania. obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti. poradenská činnosť v oblasti výroby, rozvodu a spotreby tepla. uskutočňovanie stavieb a ich zmien. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. posudzovanie stavu energetického hospodárstva. odborné činnosti vo výstavbe podľa zák.č. 138/1992 zb. v znení neskorších predpisov :. v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia: * elektrotechnické zariadenia, * vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia. v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia: * líniové vedenie a rozvody, * komplexné priemyselné stavby. v kategórii statika stavieb - pozemné stavby. v kategórii stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: * projektovanie pozemných stavieb, * projektovanie inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby. výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Prevádzky firmy FABIAN & VAŇKO, s.r.o.

Pridať nové prevádzky

Zaradenie v kategóriach

Kód odkazu na stránky

fabian-vanko-s-r-o-ostatne-firmy