Kontakty na sídlo firmy

FENIX SK, s.r.o.
Smaragdová 47,
Lorinčík,
040 11
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Maloobchod a veľkoobchod: výpočtová technika s príslušenstvom, spotrebná elektronika, elektrické zariadenia, stroje a prístroje, kancelárske potreby, meracie a kontrolné prístroje, elektroinštalačný materiál, svietidlá, prvky riadiacej a regulačnej. techniky, reprografické zariadenia, kancelárska technika, drevo, palivá, výrobky z ropy, kovy, nerastné suroviny, strojárenské výrobky a stavebné hmoty, výrobky drevospracujúceho priemyslu, celulózy a papiera, výrobky zo skla, keramiky, porcelánu, textil,. konfekcia, kožiarske výrobky, obuv, kožušnícke výrobky, polygrafické výrobky, potraviny, kozmetické, gumárenské výrobky, pracie a čistiace prostriedky, poľnohospodárske produkty a priemyselné hnojivá, automatizačná technika, zariadenia pre priemyselnú. automatizáciu, hutnícke výrobky a technologické celky, videotechnika, fotografická a fotolaboratórna technika a potreby, športové potreby, biela technika. skladovanie neverejné. organizovanie kurzov a školení v oblasti informačných a r... Čítať ďaľej »

Maloobchod a veľkoobchod: výpočtová technika s príslušenstvom, spotrebná elektronika, elektrické zariadenia, stroje a prístroje, kancelárske potreby, meracie a kontrolné prístroje, elektroinštalačný materiál, svietidlá, prvky riadiacej a regulačnej. techniky, reprografické zariadenia, kancelárska technika, drevo, palivá, výrobky z ropy, kovy, nerastné suroviny, strojárenské výrobky a stavebné hmoty, výrobky drevospracujúceho priemyslu, celulózy a papiera, výrobky zo skla, keramiky, porcelánu, textil,. konfekcia, kožiarske výrobky, obuv, kožušnícke výrobky, polygrafické výrobky, potraviny, kozmetické, gumárenské výrobky, pracie a čistiace prostriedky, poľnohospodárske produkty a priemyselné hnojivá, automatizačná technika, zariadenia pre priemyselnú. automatizáciu, hutnícke výrobky a technologické celky, videotechnika, fotografická a fotolaboratórna technika a potreby, športové potreby, biela technika. skladovanie neverejné. organizovanie kurzov a školení v oblasti informačných a riadiacich technológií. činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností. natieračské práce. čistiace práce. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov. výroba, inštalácia a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. fotografické služby a zhotovovanie videozáznamov na zmluvnom základe. reklamná činnosť. prenájom strojov a prístrojov, dopravných prostriedkov. prenájom nehnuteľností. sprostredkovateľská činnosť. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a riadiacich technológií. faktoring a forfaiting. automatizované spracovanie dát. projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb, systémy riadenia a merania, technologické zariadenia stavieb - spoje telekomunikácie a rádiokomunikácie, technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn a bleskozvody.

Prevádzky firmy FENIX SK, s.r.o.

Pridať nové prevádzky

Kód odkazu na stránky

fenix-sk-s-r-o-predaj-elektroinstalacneho-materialu