Kontakty na sídlo firmy

Ferdinand Nemetz
Vojanská 2576/10,
Horný Čepeň,
926 01
  Kontaktný formulár
Aktualizované:
28. Február, 2015

Vykonávanie opráv a údržby chladiarenských zariadení dodávateľským spôsobom do 1000 v v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu,. nákup, predaj a sprostredkovanie chladiarenských zariadení a chladiarenského tovaru,. skladovanie tovaru,. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,. vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu: chladiarenské zariadenia do 1000 v v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu podľa oprávnenia ibp nitra č. 010/ina/96-ez-m,o zo dňa 30.01.1996.. vnútroštátna nákladná cestná doprava,. nákup, predaj, montáž chladiarenských polyuretánových panelov,. výroba elektrických zariadení,. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 v vrátane bleskozvodov. montáž tlakových zariadení, v rozsahu: ab1 - tlakové nádoby stabilné ... Čítať ďaľej »

Vykonávanie opráv a údržby chladiarenských zariadení dodávateľským spôsobom do 1000 v v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu,. nákup, predaj a sprostredkovanie chladiarenských zariadení a chladiarenského tovaru,. skladovanie tovaru,. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,. vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu: chladiarenské zariadenia do 1000 v v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu podľa oprávnenia ibp nitra č. 010/ina/96-ez-m,o zo dňa 30.01.1996.. vnútroštátna nákladná cestná doprava,. nákup, predaj, montáž chladiarenských polyuretánových panelov,. výroba elektrických zariadení,. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 v vrátane bleskozvodov. montáž tlakových zariadení, v rozsahu: ab1 - tlakové nádoby stabilné iv. trieda ab2 - tlakové nádoby stabilné iii. trieda bb1 - tlakové nádoby stabilné ii. trieda bb2 - tlakové nádoby stabilné i. trieda bezpečnostné zariadenia bet - zabraňujúce prekročeniu. najvyššieho pretlaku.. opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť,. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,. sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravných agentúr,. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,. betonárske a železiarske práce,. lešenárske práce,. montáž a oprava vodorovne posuvných brán a dverí v rozsahu voľnej živnosti,. sklenárske práce,. upratovacie práce,. výroba kovových konštrukcií a ich častí,. výroba stavebných prvkov z betónu,. poskytovanie služieb mechanizmami,. montáž sadrokartónu,. maliarske a natieračské práce,. obkladanie stien,. ručné výkopové a búracie práce,. omietkarské práce,. kladenie zámkovej dlažby,. podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom,. kaderníctvo - holičstvo,. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,. ubytovacie služby v penziónoch triedy 1, turistických ubytovniach, chatových osadách a v kempingoch triedy 1 a 2,. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,. predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku,. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň,. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,.

Prevádzky firmy Ferdinand Nemetz

Pridať nové prevádzky

Zaradenie v kategóriach

Kód odkazu na stránky

ferdinand-nemetz-ostatne-firmy