Kontakty na sídlo firmy

Fond ochrany vkladov
Kapitulská 12,
Bratislava,
841 01
Aktualizované:
28. Február, 2015

Zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom nr sr č. 118/1996 z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických. osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú podľa § 4 ods. 1 až 4 v spojení s § 3 ods. 6 tohto zákona povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov v slovenskej republike. ide najmä o a) sústreďovanie peňažných prostriedkov bánk a pobočiek. zahraničných bánk do fondu a nakladanie s peňažnými prostriedkami fondu podľa § 13 ods. 1 zákona nr sr č. 118/1996 z.z. a b) poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom nr. sr č. 118/1996 z.z. a všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré vydáva fond podľa § 12 ods. 3 zákona nr sr č. 118/1996 z.z.

Prevádzky firmy Fond ochrany vkladov

Pridať nové prevádzky

Zaradenie v kategóriach

Kód odkazu na stránky

fond-ochrany-vkladov-ostatne-firmy